Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. (Suomen toimintaterapeuttiliitto ry)

Toimintaterapiassa tuetaan lapsen ja nuoren kokonaiskehitystä, jotta mahdollisimman omatoiminen arjesta selviytyminen mahdollistuu aikuisiässä. Toimintaterapia painottuu erilaisiin kehitettäviin osa-alueisiin, kuten leikkitaidot, itsestä huolehtiminen, oman toiminnan ohjaus, sensomotoriikka, hieno-ja karkeamotoriikka, hahmottaminen, sosiaaliset taidot, käyttäytymisen säätely ja minäkuvan kehittyminen.

Toimintaterapiassa käytämme harjoitusmenetelmänä leikkejä (mm. roolileikit ja mielikuvitusleikit). Leikillisyys on tärkeä osa toimintaterapiaa. Harjoitusmenetelminä käytämme myös luovia menetelmiä, kuten piirustusta, maalausta, sormivärejä ja savitöitä. Pelejä ja rakenteluja voidaan käyttää vahvistamaan asiakkaan sosiaalisia leikkitaitoja tai visuaalista hahmottamista ja hienomotoriikkaa. Toimintaterapiassa harjoitellaan myös arkisia asioita, kuten välipalojen teko, leipominen, repun pakkaaminen, pukeutuminen jne.

Sensomotorisia taitoja ja kehon hahmottamista harjoitellaan keinujen, liukumäkien, trampoliinien, patjojen, palikoiden, mahalautojen ja puolapuiden avulla vastaanottotiloissa.

Menetelmien tulee olla motivoivia ja suhteutettu asiakkaan taitotasoon sekä tavoitteisiin.

Toimintaterapia on yhteistyötä kodin, koulun ja päiväkodin kanssa, jotta harjoiteltavia valmiuksia ja taitoja voidaan vahvistaa asiakkaan luonnollisessa ympäristössä.