Toimintaterapia:

Palvelemme pääasiassa lapsia ja nuoria, mutta myös sopimuksen mukaan muita asiakasryhmiä kuten työikäisiä ja vanhuksia. 

Toimintaterapian palvelut voivat toteutua vastaanotolla ja/tai kotikäyntinä Helsinki- Vantaan alueella. Erikseen sopien myös muulla alueella.

Kotikäyntipaikka voi olla asiakkaan koti, päiväkoti, koulu tai muu asiakkaan elinympäristö.

Toimintaterapian osa-alueita ovat :

  • yksilöterapia, pariterapia, ryhmämuotoinen toimintaterapia

  • toimintakyvyn arvioinnit leikissä tai arjen tilanteissa

  • ohjauskäynnit vanhemmille

  • verkostopalaveriin osallistuminen (kuntoutussuunnitelmat, kasvatus- ja kuntoutussuunnitelmat, Leops- ja Hojks palaverit)

  • apuvälinearvioinnit ja sovitukset (kouluapuvälineet, arjen apuvälineet, lastat, jne)

 

Työnohjaus:

Työnohjaus voi olla joko yksilö- tai ryhmätyönohjaus.

Työnohjaus tapahtuu asiakkaan tiloissa tai omissa tiloissamme.

Työnohjauksen aihe voi olla mm. ammatillinen kehittyminen, työssä jaksamisen tukeminen, oman työroolin kirkastaminen.

 

Konsultointi:

Meillä on vahva osaaminen neurologisten lapsiasiakkaiden kuntoutuksen kentältä. Pitkä kokemus yhteistyön tekemisestä kotien kanssa, sekä työskentely päiväkotimaailmassa ja kouluissa, ovat olleet pohjana kuntouttavan mallin kehittämisessä . Tiedämme paljon siitä kuinka taitojen oppimista toteutetaan asiakkaan arjessa. Erityisosaamista meillä on liikuntavammaisten lasten- ja nuorten kuntoutuksesta.

 

Koulutus – kehittämistyö ja projektit:

Olemme säännöllisesti mukana NDT-Bobath kursseilla kouluttamassa ja tarvittaessa myös muussa koulutustehtävässä.

Kehittämistyöhön ja projekteihin osallistumista pidämme tärkeänä ammatillisena tiedon syventämisenä.

Viimeisin projekti on ollut näköasioihin perehtyminen yhteistyössä HUS silmäklinikan, Lasten- ja nuorten sairaala sekä Poke klinikan kanssa.