AM-Pollex Therapy Oy:n asiakkaaksi

Toimintaterapia on lääkinnällistä ja asiakaslähtöistä kuntoutusta.Toimintaterapiaan tullaan maksusitoumuksella. Asiakkaaksi voi hakeutua myös itse maksavana.

Lähettävät tahot ja yhteistyökumppanimme:

  • Helsingin kaupunki

  • Vantaan kaupunki

  • Kela

  • Hyks Lasten - ja nuorten sairaala

  • Hyks Peijaksen sairaala

  • HUS puhe - ja äänihäiriöpoliklinikka (foniatrian yksikkö)

  • Helsingin kaupunki, kehitysvammapoliklinikka

Kuntoutustarpeen on arvioinut lähettävä taho. Vaikeavammaisen asiakkaan ja nuoren toimintaterapiakuntoutuksen maksaa Kela.

Lähettävä taho määrittelee terapiajaksolle kokonaistavoitteet. Oma toimintaterapeuttinne tekee niistä kanssanne pienempiä konkreettisia osatavoitteita. Tavoitteet ovat aina arjen toimintakyvykkyyttä, elämän laatua ja osallistumista lisääviä. Tavoitteiden tulee olla realistisia, mitattavissa ja ajallisesti toteutettavissa.

Ensimmäisellä tapaamisella tehdään asiakkaan ja vanhempien/lähihenkilön kanssa terapiasitoumus, sovitaan terapiajakson tavoitteet, terapia-aika sekä terapiapaikka.

Terapiat toteutuvat ennalta määrätyssä paikassa vastaanotto-, koti- , päiväkoti- ja koulukäynteinä. Terapiajakson aikana toimintaterapeutti on yhteydessä asiakkaan lähiympäristöön, kuten kouluun, päiväkotiin sekä muihin asiakkaan terapeutteihin saadakseen asiakkaan toimintakyvystä kokonaisvaltaisen kuvan. Samalla toimintaterapeutti siirtää toimintaterapiassa opittavia taitoja arkeen. Toimintaterapeutti osallistuu asiakkaan kuntoutusta koskeviin kokouksiin, jolloin tiedon siirto on nopeaa tavoittaen samalla kertaa useamman henkilön.

Toimintaterapeutti on velvollinen tekemään terapiapalautteen vanhemmille, lähettävälle tai maksavalle taholle. Palautteeseen kirjataan terapian sisältö ja jatkosuositukset. Loppuvaiheessa toimintaterapeutti, asiakas ja asiakkaan vanhemmat tapaavat palautekeskustelussa sopien samalla toimintaterapian jatkotarpeesta tai lopettamisesta.